نوع پیمانکار :  
نام کاربري(کد ملی) : خوش آمديد
رمز عبور :
      پیمانکار محترم ، جهت دریافت شناسه و رمز عبور به اداره کل نوسازی استان خود مراجعه فرمایید و در اولین ارتباط خود رمز عبور خود را تغییر دهید .
    لطفا  براي ورود به سيستم مدیریت پروژه  "نام کاربري" و "رمز عبور" خود را وارد نموده بر روي دکمه "ورود"کليک کنيد .
    منظور از سال مالی 1388 ، 1/5/88 تا 31/4/89 می باشد اگر در    هنگام ثبت صورت وضعیت در سال 1388 با پیام "انجام این عملیات بعد از انتقال وجود ندارد " مواجه شدید با سال مالی 89 وارد شوید و در آن سال اقدام فرمایید.       جهت ارائه صورت وضعیت فهرست بهایی از آدرس http://94.183.24.245/control/dll/fvaz.xbap استفاده و دو فایل مورد نیاز برای اجرای سیستم صورت وضعیت فهرستی را میتوانید از اینجا و اینجا دانلود فرمایید.
سال مالی :